[لذت کاردستي]
[مدلها]
[ماكت ماشين]
[ماكت هواپيماي ملخ دار]
[ماكت هواپيماي جت]
[ماكت هلي کوپتر]
[ماكت کاميون]
[ماكت فرمول يك]
[ماكت قطار]
[راه سازي]
[ماكت تانک]
[ماكت ساختمان]
[ماكت مكانهاي مهم]
[ماكت کشتي]
[ماكت فضايي]
[ماكت اتوبوس]
[ماكت موتور]
[ماكت بالون]
[ماكتهاي متفرقه]
[ماكت هاي حرفه اي]
[دانلودها]
[بيشترين درخواست]
[مجموعه ها]
[فروش ويژه]
[آخرين ماكت ها]
[راهنماي ساخت]
[گالري عکس]
[سرگرمي]
[ابزارها و نكته ها]
[اهميت ساخت كاردستي]
[سفارش ماكت]
[تماس با ما]

تبليغات

koodakan

www.koodakan.org/

سايت جامع ويژه كودكان

شامل بخش هاي متنوع و ديدني

raskhoon1

www.rasekhoon.net

جامع ترین و فعال ترین پرتال فرهنگي علمي كشور

military

WWW.MILITARY.IR

اولين سايت تخصصي كاردستي در ايران

ساخت ماکت هاي زيبا و بي نظير با کاغذ و مقوا

مناسب براي همه سنين و سليقه ها


اين سايت ماكت آماده جهت فروش ندارد و علاقمندان خود اقدام به ساخت ماكت مي نمايند

نقشه کليه ماکت ها بصورت فايل و با کيفيت بالا ارسال مي گردد

w--a10

A10

ماكت هواپيما

w  vighe

متوسط

4000

NF - 001 A10

شکارچي تانک

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_SU-27

Sukho 27

متوسط

5000

NF - 002 Su27

سوخو 27

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_F-15-EAGLE

F - 15

WM-F15- (5)

متوسط

5000

NF - 003 F15

اف پانزده

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM-F15- (6)

WM_McDonnell-Douglas-F 4

متوسط

6000

NF - 004 F4

اف چهار فانتوم

هواپيماي ارتش

جمهوري اسلامي ايران

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

F - 4

wm-f4 (6) wm-f4 (2)

WM_F-16-Fighting-Falcon

F - 16 Falcon

متوسط

5000

NF - 005 F16

اف شانزده فالکن

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

IMG_2147
IMG_2160
IMG_2164
IMG_2157

WM_F-117-Nighthawk

F-117 Nighthawk

متوسط

4000

NF - 006 F117

اف صد و هفده

هواپيماي ضد رادار

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_Tornado_2

TORNADO

WM_Tornado

متوسط

5000

NF - 007 TOR

تورنادو

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


MIG29_2

MIG 29

wm-mig29-f

متوسط

5000

NF - 008 M29

ميگ بيست و نه

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-mig29-f2

WM_F-22-Lightning

F 22

متوسط

5000

NF - 009 F22

اف بيست و دو

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_Skyray

SKY RAY

متوسط

4000

NF - 010 SKR

اشعه آسمان

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM-B-52-CAMO

B-52

نيمه حرفه اي

18000

NF - 012 - B-52

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


A-4 F Skyhawk

نيمه حرفه اي

12000

NF - 013 - A-4 F

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

A-4 F Skyhawk

WM-A-4-F-Skyhawk2
WM-A-4-F-Skyhawk4
WM-A-4-F-Skyhawk3

WM_A-4C-Skyhawk-

A-4C Skyhawk

WM-A-4C-Skyhawk2
WM-A-4C-Skyhawk4

نيمه حرفه اي

13000

NF - 014 - A-4 C

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM-A-4C-Skyhawk3

WM-A-6E-Intruder3

A-6E Intruder

WM-A-6E-Intruder2
WM-A-6E-Intruder4

نيمه حرفه اي

10000

NF - 015 - A-6 E

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_A-6E-Intruder

WM_A-7-Corsair-II

نيمه حرفه اي

14000

NF - 016 - A7 C

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

A-7 Corsair II

WM_A-7-Corsair-II-2
WM_A-7-Corsair-II-3
WM_A-7-Corsair-II-4

WM_A-10-A-Thunderbolt-II

A-10 A Thunderbolt II

WM_A-10-A-Thunderbolt-II-2
WM_A-10-A-Thunderbolt-II-4

نيمه حرفه اي

18000

NF - 017 - A10

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_A-10-A-Thunderbolt-II-3

WM_av-8a-Harrier-4

Av 8a Harrier

WM_av-8a-Harrier-2
WM_av-8a-Harrier-3

نيمه حرفه اي

15000

NF - 018 - AVH

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_av-8a-Harrier-

WM_F-1

f - 1

نيمه حرفه اي

16000

NF - 019 - F1

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_F-4 EJ Phantom

نيمه حرفه اي

18000

NF - 020 - F4EJ

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

F-4 EJ Phantom

WM_F-4-EJ-Phantom-2
WM_F-4-EJ-Phantom-3
WM_F-4-EJ-Phantom-4

WM_F-4E-Phantom-

F-4E Phantom

WM_F-4E-Phantom-2
WM_F-4E-Phantom-4

نيمه حرفه اي

19000

NF - 021 - F4E

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_F-4E-Phantom-3

WM_F-5E-Tiger-II-

F - 5 E TIGER 2

WM-F-5E-Tiger-II-2
WM-F-5E-Tiger-II-4

نيمه حرفه اي

15000

NF - 022 -F5E

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM-F-5E-Tiger-II-3

WM_F-6-Lightning

F-6 Lightning

نيمه حرفه اي

12000

NF - 023 - F6

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_F-14-Tomcat-

F-14 Tomcat

WM_F-14-Tomcat-2
WM_F-14-Tomcat-3

نيمه حرفه اي

15000

NF - 024- F14

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_F-14-Tomcat-4

WM_f15-j-304-1

F-15 j 304

WM_f15-j-304-3
WM_f15-j-304-2

نيمه حرفه اي

18000

NF - 025 - F15J

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_f15-j-304-4

WM_F-15-DJ-Aggressor

F-15 DJ Aggressor

WM_F-15-DJ-Aggressor-4
WM_F-15-DJ-Aggressor-3

نيمه حرفه اي

18000

NF - 026 - F15 DJ

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_F-15-DJ-Aggressor-2

WM_F-15-Eagle-1

F-15 Eagle

WM_F-15-Eagle-2
WM_F-15-Eagle-4

نيمه حرفه اي

20000

NF - 027 - F15 E

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_F-15-Eagle-3

WM_F-16C-Fighting-Falcon-2

F-16C Fighting Falcon

WM_F-16C-Fighting-Falcon-1
WM_F-16C-Fighting-Falcon-4

نيمه حرفه اي

17000

NF - 028 -F16C

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_F-16C-Fighting-Falcon-3

wm-F-86E-Sabre-1

F-86E Sabre

wm-F-86E-Sabre-2
wm-F-86E-Sabre-4

نيمه حرفه اي

14000

NF - 029 - F86E

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-F-86E-Sabre-3

WM_F-104J-Starfighter-1

F-104J Starfighter

WM_F-104J-Starfighter-2
WM_F-104J-Starfighter-3

نيمه حرفه اي

12000

NF - 030 - F104

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_F-104J-Starfighter-4

WM_F-106-2

F-106

WM_F-106-1
WM_F-106-4

نيمه حرفه اي

15000

NF - 031 - F106

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_F-106-3

WM_F-117-Nighthawk-1

F-117 Nighthawk

WM_F-117-Nighthawk-2
WM_F-117-Nighthawk-4

نيمه حرفه اي

15000

NF - 032 - F117

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_F-117-Nighthawk-3

WM_F 18 Hornet

نيمه حرفه اي

16000

NF - 033 - F18

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

F 18 Hornet

WM_F-18-Hornet-1
WM_F-18-Hornet-3
WM_F-18-Hornet-2

WM_Jas-39-Gripen-1

Jas 39 Gripen

WM_Jas-39-Gripen-2
WM_Jas-39-Gripen-3

نيمه حرفه اي

20000

NF - 034 - JA39

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_Jas-39-Gripen-4

WM_MiG-25-2

MiG 25

WM_MiG-25-4
WM_MiG-25-1

نيمه حرفه اي

19000

NF - 035 - M25

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_MiG-25-3

WM_Mirage-2000-2

Mirage 2000

WM_Mirage-2000-4
WM_Mirage-2000-3

نيمه حرفه اي

17000

NF - 036 - M2K

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_Mirage-2000-1

WM_Mirage-F1-1

Mirage MF1

WM_Mirage-F1-2

نيمه حرفه اي

18000

NF - 037 - MF1

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_Mirage-F1-3

WM_SR-71-Blackbird-1

SR-71 Blackbird

WM_SR-71-Blackbird-2
WM_SR-71-Blackbird-3

نيمه حرفه اي

16000

NF - 038 - SR71

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_SR-71-Blackbird-4

WM_Su-27-Flanker-1

Su-27 Flanker

WM_Su-27-Flanker-2
WM_Su-27-Flanker-4

نيمه حرفه اي

20000

NF - 039 - SU27

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_Su-27-Flanker-3

WM_T-2-BlueImpulse-1

T-2 BlueImpulse

WM_T-2-BlueImpulse-4
WM_T-2-BlueImpulse-2

نيمه حرفه اي

13000

NF - 040 - T2B

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_T-2-BlueImpulse-3

WM_T-4-BlueImpulse-2

T-4 BlueImpulse

WM_T-4-BlueImpulse-4
WM_T-4-BlueImpulse-5

نيمه حرفه اي

12000

NF - 041 - T4B

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_T-4-BlueImpulse-3
WM_T-4-BlueImpulse-1

WM_Tornado-F3-1

Tornado F3

WM_Tornado-F3-2
WM_Tornado-F3-3

نيمه حرفه اي

18000

NF - 042 - TF3

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_Tornado-F3-4
WM_Tornado-F3-5

WM_B-747

boeing 747

نيمه حرفه اي

19000

NF - 043 - b747

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_Eurofighter-EF-2000-

Eurofighter EF 2000

نيمه حرفه اي

18000

NF - 044 - ef2K

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_F-2-A

F-2 A

نيمه حرفه اي

20000

NF - 045 - f2a

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_F-5E-BRAZIL

F-5 E brezil

WM-F-5-E-brezil-1
WM-F-5-E-brezil-3

نيمه حرفه اي

20000

NF - 046 - F5EB

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM-F-5-E-brezil-2

wm-F-20-Tigershark-2

F-20 Tigershark

wm-F-20-Tigershark-4

نيمه حرفه اي

20000

NF - 047 - F20

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-F-20-Tigershark-3
wm-F-20-Tigershark-1

wm-F-86-BLUE-5

F- 86 fb

wm-F-86-BLUE-1
wm-F-86-BLUE-2

نيمه حرفه اي

9000

NF - 048 - F86B

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-F-86-BLUE-3
wm-F-86-BLUE-4

wm-F-A-22-Raptor-1

F A-22 Raptor

wm-F-A-22-Raptor-4

نيمه حرفه اي

20000

NF - 049 - FA22

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-F-A-22-Raptor-3
wm-F-A-22-Raptor-2

wm-J-35-F-Draken-1

J-35 F Draken

wm-J-35-F-Draken-2
wm-J-35-F-Draken-4

نيمه حرفه اي

17000

NF - 050 - J35

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-J-35-F-Draken-3

wm-Su-35---1

Su-35

wm-Su-35---2
wm-Su-35---3

نيمه حرفه اي

20000

NF - 051 - SU35

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-Su-35---4

wm-T-2-Aggressor-1

T-2 Aggressor

wm-T-2-Aggressor-2

نيمه حرفه اي

16000

NF - 052 - T2A

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-T-2-Aggressor-3
wm-T-2-Aggressor-4

wm-T-2-CCV-1

T-2 CCV

wm-T-2-CCV-2
wm-T-2-CCV-3

نيمه حرفه اي

16000

NF - 053 - T2C

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-T-2-CCV-4

wm-t46sq-1

T-4 6SQ

wm-t46sq-4
wm-t46sq-3

نيمه حرفه اي

15000

NF - 054 - T4SQ

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-t46sq-2

wm-t413ftw-1

T-4 13ftw-33

wm-t413ftw-4

نيمه حرفه اي

15000

NF - 055 - T4FT

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-t413ftw-3
wm-t413ftw-2

wm--x1-1

X-1

wm--x1-2

نيمه حرفه اي

9000

NF - 056 - X1

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm--x1-3
wm--x1-4

WM_MIG-21_3

Mig 21

متوسط

10000

NF - 0057 mig21

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM_MIG-21_2

WM bae harrier

BAE harrier

متوسط

8000

NF - 0058 BAEHR

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM-BAe-HAWK

BAe-HAWK

متوسط

8000

NF - 0059 BAEHW

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


wm-c-1

C 1

متوسط

8000

NF - 0060 C1

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM-F7U-CUTLASS

F7U CUTLASS

متوسط

5000

NF - 0061 F7U

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


IMG_2098

متوسط

9000

NF - 0062 F14T

با بالهاي متغير

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

F 14 TOMCAT

IMG_2101
IMG_2102
IMG_2112
IMG_2113

WM_F-84-Thunderstreak

F-84-THUNDERSTREAK

متوسط

4000

NF - 0063 F84

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM-F-85-Goblin

F-85-GOBLIN

متوسط

4000

NF - 0064 F85

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_F-86-Sabre

F-86 Sabre

متوسط

4000

NF - 0065 F86

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_F-102-Delta-Dagger

F-102-DAGGER

متوسط

6000

NF - 0066 F102

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM-Horten-H-IX-V1_2

HORTON 299 Flying Wing

متوسط

4000

NF - 0067 H299

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

WM-Horten-Ho-229

WM_Huckebein-Ta-183

HUCKEBEIN

متوسط

4000

NF - 0068 HUC

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM-Messerschmitt-ME-262

Me 262 Schwalbe

متوسط

4000

NF - 0069 M262

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM_MIG-15

MIG 15

متوسط

4000

NF - 0070 MIG15

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


WM-X-15

X 15

متوسط

4000

NF - 0071 X15

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


wm_starflyer airbus a320

Starflyer airbus a320

متوسط

18000

NF - 0072 a320s

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


wm-Airbus-320-vietnamairlin

Vietnamairlin airbus a320

متوسط

18000

NF - 0073 a320v

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات


wm-airbus-A340-4

Airbus-A340

متوسط

19000

NF - 0074 a320v

 

درجه بندي ساخت

قيمت به تومان

کد سفارش

توضيحات

wm-airbus-A340-1
wm-airbus-A340-2
wm-airbus-A340-3

اطلاعات سايت در حال تکميل شدن است

ماکت هاي مورد علاقه خود را از ما بخواهيد

lezzatekardasti@yahoo.com

[لذت کاردستي] [مدلها] [ماكت ماشين] [ماكت هواپيماي ملخ دار] [ماكت هواپيماي جت] [ماكت هلي کوپتر] [ماكت کاميون] [ماكت فرمول يك] [ماكت قطار] [راه سازي] [ماكت تانک] [ماكت ساختمان] [ماكت مكانهاي مهم] [ماكت کشتي] [ماكت فضايي] [ماكت اتوبوس] [ماكت موتور] [ماكت بالون] [ماكتهاي متفرقه] [ماكت هاي حرفه اي] [دانلودها] [بيشترين درخواست] [مجموعه ها] [فروش ويژه] [آخرين ماكت ها] [راهنماي ساخت] [گالري عکس] [سرگرمي] [ابزارها و نكته ها] [اهميت ساخت كاردستي] [سفارش ماكت] [تماس با ما]